Banki umożliwiają nam otworzenie rachunku wspólnego z inną osobą. Konto osobiste można mieć z osobą formalnie "obcą". To od nas zależy, czy wolimy dzielić swoje dobra materialne z kimś innym. Ale czy to się opłaca? Trzeba zwrócić uwagę, czy bank za otwarcie konta wspólnego nie pobiera dodatkowych opłat, darmowe konto bankowe 2015. Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni zapłacić np. za drugą kartę do konta bankowego. Czasem bank uzależnia zwrócenie opłaty za prowadzenie rachunku od stałego zasilania konta ustaloną sumą pieniędzy. W przypadku rachunku wspólnego kwota ta może być wyższa niż gdybyśmy założyli w tym banku konto osobiste. Każdy ze współwłaścicieli musi otrzymać takie samo prawo do dysponowania środkami zdeponowanymi na rachunku bankowym. Przed podpisaniem umowy o konto wspólne powinno się pamiętać, że każdy z posiadaczy konta może w dowolnym momencie wybrać wszystkie pieniądze oraz wypowiedzieć rachunek. Należy więc zastanowić się, czy nie założyć konta. Oczywiście dzieląc mieszkanie z kimś, wspólne konto bankowe jest rozwiązaniem bardzo wygodnym, umożliwia np. sprawdzać wspólne wydatki indywidualnie przez obu posiadaczy. Może w takiej sytuacji najbezpieczniejszym wyjściem jest założenie dwóch kont indywidualnych i jednego rachunku z drugą osobą, które służyłoby właśnie takim celom?